top of page

Sundby Rengørings Service

This is your About Page. It's a great opportunity to give a full background on who you are, what you do, and what your website has to offer. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want to share with site visitors.

Om Sundby Rengørings Service

​Sundby Rengørings Service startede i oktober 1989. I dag er vi vokset til en medarbejderstab på ca. 20 og servicerer ca. 100 ejendomme af meget forskellig størrelse.

Sundby Rengørings Service er et rengøringsselskab, hvor vi har specialiseret os i at løse de praktiske opgaver, der er forbundet med drift og vedligeholdelse af en ejendom.

Vi løser opgaver som f. eks.:

• Trapperengøring 

• Rengøring af vaskerier og toiletter

• Vinduespolering 

• Rengøring af flyttelejligheder

• Hovedrengøring 

• Rengøring efter håndværkere

• Gård- og gadefejning 

• Rydninger og bortkørsel

• Viceværtservice 

• Varmemester og drift-optimering

​Vi beskæftiger os udelukkende med ejendomsservice

Vi arbejder i små teams. Det sikrer, at det er de samme medarbejdere, der kommer på de samme ejendomme igen og igen. På den måde opnås et solidt samarbejde mellem kunde og firma, så alle særlige behov/ønsker kan blive varetaget.

Det er som udgangspunkt kundens ønsker, der tæller. Vi er meget fleksible, så alle ønsker, om hvad vi skal lave hvornår og hvordan, kan efterkommes.

bottom of page