top of page

Sundby Rengørings Serivce

sundby.jpg

​Sundby Rengørings Service startede i oktober 1989. I dag er vi vokset til en medarbejderstab på ca. 20 og servicerer ca. 100 ejendomme af meget forskellig størrelse.

Sundby Rengørings Service er et rengøringsselskab, hvor vi har specialiseret os i at løse de praktiske opgaver, der er forbundet med drift og vedligeholdelse af en ejendom.

Vi beskæftiger os udelukkende med ejendomsservice

Vi arbejder i små teams. Det sikrer, at det er de samme medarbejdere, der kommer på de samme ejendomme igen og igen. På den måde opnås et solidt samarbejde mellem kunde og firma, så alle særlige behov/ønsker kan blive varetaget.

Det er som udgangspunkt kundens ønsker, der tæller. Vi er meget fleksible, så alle ønsker, om hvad vi skal lave hvornår og hvordan, kan efterkommes.

Sundby Rengørings service ApS

Smedekærvej 27                    E: srs@sundbyrengoringsservice.dk

2770 Kastrup                           www.sundbyrengoringsservice.dk

T: 32 96 48 07

 

Vi tilbyder:

  • Trapperengøring 

  • Rengøring af vaskerier og toiletter

  • Vinduespolering 

  • Rengøring af flyttelejligheder

  • Hovedrengøring 

  • Rengøring efter håndværkere

  • Gård- og gadefejning 

  • Rydninger og bortkørsel

  • Viceværtservice 

  • Varmemester og drift-optimering

bottom of page